ข้อตกลง

ข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้า Order Procedure(Supply only in Thailand)

1. ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลที่จะจัดส่งให้ชัดเจน เป็นจริง เพื่อทำการจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง
Customer should writedown in clear address and true to prevent problem happen for delivery 
2. จะจัดส่งสินค้าให้เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้วเท่านั้น
Goods will be send only after received payment
3. ค่าจัดส่งสินค้าคิดตามน้ำหนักสินค้า
Delivery based on weight.
4. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและรายการสั่งซื้อต่างๆจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผย
The customer's history will be keep only for our reference
5. ลูกค้าที่ได้สั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์จะถือเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทันที โดยท่านจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆตามกิจกรรมและเงื่อนไขของบริษัทฯ 
Customer ordered our goods will be our member automatic
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนราคาสินค้า และ ของแถม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(Prices and promotions subject to change without prior notice)
7. กรณีสินค้าเสียหายนื่องจากการขนส่งหลัง ผู้สั่งซื้อต้องแจ้งเรื่องกลับมาทันทีที่ได้รับสินค้า
In case of damage from transportation, customer should inform us immediately
8. ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า 2-3 วัน หลังได้รับการโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดส่งจนถึงลูกค้าขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง
Goods will be send to customer via Thai Postal Company EMS Service which will take 2-3 days depends on the distance from our company
9. เกิดความบกพร่องของทางบริษัทฯในการส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อ บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าใหม่กลับถึงลูกค้า
If we delivered wrong model of goods, we will take response for another one way transportation charge to customer
10. กรณีลูกค้าสั่งซื้อผิดและยังไม่ได้เปิดกล่องสินค้า ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องให้และจ่ายเงินเพิ่ม หรือ ลดตามราคาที่แท้จริง โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าขนส่งไปกลับเอง
If customer order wrong model and not open the original container or box, we will replace a correct model with re-calculate the exact price of the right o?ne and customer should take responsible for one round trip frieght charge
11. กรณีลูกค้าสั่งซื้อผิดและแกะกล่องสินค้าทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้านั้นๆ เพราะไม่สามารถจำหน่ายไปยังลูกค้ารายต่อไปได้
In case of customer order wrong model and open the container or box, we cannot accept the goods back because we cannot sell to other customers.
12. กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่ง ทางลูกค้าจะต้องร่วมกับทางบริษัทฯเอาความกับทางบริษัทขนส่งร่วมกัน
In case of goods damage from the transportation company, customer will join with us to claim from the transportation company
13. การส่งสินค้าใหม่จะส่งกลับทันที เมื่อได้รับสินค้าที่เสีย, สั่งผิด หรือส่งผิดกลับมาก่อน
The new goods will be send to customer only if the wrong one will be send back to us.